Interaktywne Gniezno

informacje, Gniezno, kultura, sport, rozrywka, imprezy, biznes, e-kartki, gniezna, gnieznu, plan miasta, rozkłady, gniezno, komunikacja, katalog, stron, WWW, czat, arena, ogłoszeniainformacje, Gniezno, kultura, sport, rozrywka, imprezy, biznes, e-kartki, gniezna, gnieznu, plan miasta, rozkłady, gniezno, komunikacja, katalog, stron, WWW, czat, arena, ogłoszenia

piątek, 29 maja 2020 r.
Imieniny: Benity, Maksymiliana, Teodozji

...powrót na igniezno.pl
Strona główna serwisu
Subskrypcja

O igniezno.pl
Zastrzeżenia prawne

Zastrzeżenia prawne ...

Informacja dla osób fizycznych i prawnych zainteresowanych korzystaniem z materiałów zamieszczonych na stronach igniezno.pl

Warunki, a także zastrzeżenia wymienione poniżej dotyczą wszystkich użytkowników portalu.

Korzystanie z portalu oznacza wyrażenie zgody na następujące
warunki i zastrzeżenia:
  1. Wydawcą serwisu igniezno.pl jest firma Logi.pl. Firma nie zgłasza zastrzeżeń do zapisywania plików, kopiowania stron oraz dokonywania wydruków do użytku osobistego lub służbowego (z wyłączeniem prawa do ich przetwarzania), ale pod
warunkiem:
 a) że nie służą one celom komercyjnym, a także dotyczą niewielkiej ilości
materiału (nie więcej niż jeden arkusz wydawniczy). W przypadku większej liczby dokumentów czy materiałów – Logi.pl musi wyrazić każdorazowo zgodę. Do wyrażenia niniejszej zgody upoważnia się redakcję igniezno.pl
 b) zostaną zachowane w nich wszystkie informacje o prawach autorskich lub inne informacje dotyczące zastrzeżonego charakteru takich materiałów. Bez upoważnienia udzielonego przez Logi.pl lub redakcję igniezno.pl na piśmie nie wolno rozprowadzać, przesyłać, modyfikować, zamieszczać na innych stronach ani wykorzystywać zawartości strony do celów publicznych lub komercyjnych, co dotyczy tekstów, zdjęć, grafiki.
 c) zgodnie z prawem prasowym igniezno.pl zezwala także na niewielkie cytaty w celach informacyjnych, dla serwisów informacyjnych.

2. Odsyłacze do zewnętrznych stron internetowych w zakresie, w jakim dopuszczają to przepisy prawa właściwego, Logi.pl a co za tym idzie redakcja igniezno.pl wyklucza odpowiedzialność za treść, politykę w
zakresie ochrony poufności lub funkcjonowanie wszelkich zewnętrznych stron i/lub witryn, do których odsyłacze (linki) zamieszczone są w niniejszej witrynie internetowej.
  3. Wydawca serwisu firma Logi.pl nie zgłasza zastrzeżeń do tworzenia połączeń za pośrednictwem odnośników ze stroną internetową
www.igniezno.pl , lecz pod warunkiem, że nie będą wprowadzane do treści materiałów zmiany lub przekształcenia. W przypadku zamieszczeń linków do strony
igniezno.pl serwis internetowy powinien być dostępny w oddzielnym oknie.
  4. Dane osobowe takie jak Twoje nazwisko, adres, numer telefonu i adres poczty elektronicznej, które zostaną nam dostarczone za pośrednictwem dostępnych form w ramach portalu, będą wykorzystywane zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych, z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U.97.133.883 z późniejszymi zmianami).
  6. Logi.pl jako wydawca serwisu igniezno.pl może w dowolnym czasie wprowadzać zmiany do niniejszych warunków i zastrzeżeń aktualizując informacje zamieszczone na tej stronie. Z uwagi na to, że zmiany są dla Ciebie wiążące, powinieneś okresowo odwiedzać tę stronę, by zapoznać
się z aktualnymi warunkami i zastrzeżeniami.

 

 

 

 

 

 

o igniezno.pl | redakcja | reklama | zastrzeżenia prawne | kontakt
© 2004 - 2020 r. igniezno.pl | Wykonanie i opieka Logi.pl